Regulamentul clubului

Regulamentul de functionare a Muscaricilor  din Timisoara:

Clubul Muscaricilor este o organizatie non profit, bazata pe participarea muscaricilor interesati in dezvoltarea acestui hobby. Scopul clubului este de a stimula, mentine si dezvolta tot ce tine de pescuitul la musca artificiala in Romania.

Clubul este format din membrii permanenti, membrii de onoare si membrii invitati

– Membri permanenti sint primiti in club pe baza de invitatie din partea clubului. Acest lucru se face in seara anuala oficiala a clubului.

Calitatea de membru permanent este atestata de diploma primita din partea clubului

– Membru de onoare al clubului este un titlu oferit de catre Board la recomandarile si intiativa membrilor permanenti si are rolul de a recunoaste activitatea unei persoane ce are un rol marcant in domeniu.

– Membrii invitati pot fi orice muscar activ si interesat in dezvoltatrea parteneriatului cu clubul nostru. Calitatea de membru invitat este o etapa necesara devenirii de membru permanent si nu permite drept de reprezentare in numele clubului.

Cotizatia de membru permanent si invitat este in valoare de 50 EUR/an si se face pina la data de 1 martie a fiecarui an.

Membrii de onoare sint exclusi de la plata cotizatiei.

Clubul este condus de un Board director format din presedinte, vicepresedinte, secretar si un invitat desemnat de acestia – toti membrii permanenti ai clubului.

Board-ul director este ales de membrii permanenti ai clubului pentru un mandat de 4 ani.

Excluderea membrilor se face in urma urmatoarelor situatii:

  1. – neplata cotizatiei anuale intr-un termen de 3 luni de la data limita
  2. – implicarea clubului in actiuni sau activitati nedorite de catre club fara acordul si instiintarea minim a Board-ului
  3. – realizarea de comunicari, afisarea unor puncte de vedere proprii in numele clubului fara acordul Board-ului
  4. – neparticiparea la actiunile clubului pe o durata mai mare de 1 an