Regulamentul clubului

Regulamentul de functionare a Muscaricilor  din Timisoara: Clubul Muscaricilor este o organizatie non profit, bazata pe participarea muscaricilor interesati in dezvoltarea acestui hobby. Scopul clubului este de a stimula, mentine si dezvolta tot ce tine de pescuitul la musca artificiala in Romania.
Clubul este format din membrii permanenti, membrii de onoare si membrii invitati – Membri permanenti sint primiti in club pe baza de invitatie din partea clubului din Membrii Invitati. Acest lucru se face in seara anuala oficiala a clubului. Calitatea de membru permanent este atestata de diploma primita din partea clubului.
Membru de onoare al clubului este un titlu oferit de catre Board la recomandarile si intiativa membrilor permanenti si are rolul de a recunoaste activitatea unei persoane ce are un rol marcant in domeniu.
Membrii invitati pot fi orice muscar activ si interesat in dezvoltatrea parteneriatului cu clubul nostru. Calitatea de membru invitat este o etapa necesara devenirii de membru permanent si nu permite drept de reprezentare in numele clubului.
Pentru a deveni Membru Invitat, muscariciul trebuie sa adreseze o cerere in nume propriu Clubului prin care sa specifice motivul pentru care doreste sa devina membru si domeniul sau domeniile sale de expertiza, datele de contact. Cererea se va discuta in Club la prima intilnire a acestuia si se va da un raspuns prompt.

Cotizatia de membru permanent si invitat este in valoare de 25 EUR/an si plata se face pina la data de 30 martie a fiecarui an. Membrii de onoare sint exclusi de la plata cotizatiei.

Clubul este condus de un Board director format din presedinte, vicepresedinte, secretar si un invitat desemnat de acestia. Toate deciziile importante ale clubului se iau in Adunarea Generala formata din toti membrii permanenti ai clubului si membrii de onoare.

Board-ul director este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani.

Excluderea membrilor se face in urma urmatoarelor situatii:

  1. – neplata cotizatiei anuale intr-un termen de 3 luni de la data limita
  2. – implicarea clubului in actiuni sau activitati nedorite de catre club fara acordul si instiintarea minim a Board-ului
  3. – realizarea de comunicari, afisarea unor puncte de vedere proprii in numele clubului fara acordul Board-ului
  4. – neparticiparea la actiunile clubului pe o durata mai mare de 1 an